Co je luxace patel

Patela (čéška) je oválná kost umístěná uvnitř kolenního kloubu, kde je volně skloubená se stehenní kostí – není s ní srostlá. Patela leží ve žlábku ve spodní části stehenní kosti a z obou stran je zajištěna kostními hřebeny, které zabraňují jejímu vykloubení. Shora se na patelu upíná čtyřhlavý stehenní sval, zdola patelární vaz, který končí na hřebeni holenní kosti; celý kloub je obklopen kloubním pouzdrem. Všechny tyto struktury zajišťují fixaci pately v anatomické pozici. To ovšem platí jen v případě, že jsou normálně vyvinuté a nepoškozené např. úrazem.

Luxaci pately lze rozdělit podle směru luxace a podle příčiny vzniku.
Podle směru se luxace pately dělí na mediální, kdy čéška luxuje na vnitřní plochu kolene (80% případů),
a laterální, kdy čéška luxuje vně (většinou velká plemena).
Podle příčiny vzniku dělíme luxaci pately na vrozenou ( podmíněná geneticky, dědí se)
a traumatickou (úraz)

Stupně luxace:

1. stupeň (nejlehčím) můžeme patelu manuálně vykloubit, ta se ovšem ihned vrací do původní pozice.

2. stupeň patela vyklubuje samovolně, ale je ještě schopna návratu do normální pozice, někteří psi jsou schopni patelu sami „nahodit“ rotací končetiny.

3. stupeň je patela luxovaná trvale, ale jsme schopni ji manipulací reluxovat, nicméně se ihned vrací do abnormální pozice.

4. stupeň luxace je charakterizován nereponovatelnou trvalou luxací pately. Všechny tyto stupně jsou v různé míře doprovázeny rotací holenní a stehenní kosti, příp. dalšími deformitami, jak bylo popsáno výše.

Luxace (vykloubení čéšky) postihuje převážně malá plemena a více feny. Od 2. stupně se doporučuje chirurgické ošetření, aby nedošlo ke zhoršení stavu.

Vyšetření provádí odborný veterinární lékař.